Tommy Hilfiger และคอลเล็กชันใหม่ของ Tommy Adaptive ไลน์เสื้อผ้าดีไซน์สำหรับผู้พิการ มีหลากหลายแบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบเสื้อผ้าแบบ ready-to-wear สำหรับผู้พิการ แต่เสื้อผ้า ready-to-wear เหล่านั้นอาจจะไม่พร้อมใส่ในชีวิตจริง Tommy Hilfiger แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติอเมริกันจึงริเริ่มดีไซน์เสื้อผ้าสำหรับผู้พิการอย่างแท้จริง ภายใต้ไลน์ Tommy Adaptive ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2016 ด้วยการร่วมมือกับ Runway of Dreams องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Mindy Scheier ดีไซเนอร์และแม่ของลูกที่พิการ ทั้งคู่ร่วมสร้างไลน์ Tommy Adaptive ในปี 2016 มุ่งเน้นไปที่การออกแบบเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้พิการ และขยายมาเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้พิการทุกช่วงวัยในปี 2017 และตอนนี้ Tommy Adaptive ได้ปล่อยคอลเล็กชันใหม่ Spring/Summer 2018 ที่เพิ่มรูปแบบเสื้อผ้าสำหรับผู้พิการ พร้อมทางเลือกในการแต่งตัวที่มากขึ้น    ตัวแทนของแบรนด์ให้สัมภาษณ์ว่า “จุดประสงค์ของ Tommy Adaptive คือการรวบรวม และส่งเสริมผู้คนทุกรูปแบบแม้แต่ผู้พิการ ให้พวกเขาสามารถนำเสนอความเป็นตัวเองได้ผ่านแฟชั่น สำหรับคอลเล็กชัน Spring 2018 …

[NEWs] Workability Thailand เข้าร่วม Workshop ระดมความคิดเห็นกับ Youth CO:LAB ภายใต้การดูแลของ Thailand Social Innovation Platform, United Nation ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน 3 ด้าน ได้แก่

กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน โดยขอรับแบบคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พค. 2561 Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Smart Startup ภูมิภาค 2018 : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” โดย นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลการจัดงานในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ : 5 Trends and Tools for Success” จากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ SME และ Startup **สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://ticket.jenosize.com/e/12/smart-startup-press-conference Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership # Smart Startup #5 Trends …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. 2.การศึกษารูปแบบที่เหมาะในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO 3.การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ ทั้ง 3 ภารกิจจะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย และส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมในสาขาก่อสร้าง สาขาช่างเครื่องกล สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาธุรกิจและบริการ เปิดโอกาสให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวัดทักษะฝีมือ พิสูจน์ศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก: http://www.newswit.com/gen/2018-04-30/c46201e2ed6fcf293e7e29542238e2c7/ Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership # Supported Employment # PWDs ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ …