จังหวัดลำปาง เดินหน้า “นครลำปางสู่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

จังหวัดลำปาง เดินหน้า “นครลำปางสู่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”
นำร่องเป็นจังหวัดที่ 6 มุ่งขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยผสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก:
https://mgronline.com/qol/detail/9600000055943
Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership
# Universal Design # PWDs
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com

Comments have been closed/disabled for this content.