CONTACT US

 

สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย
WORKABILITY THAILAND
 
1091/241  อาคารซิตี้ลิงค์ ห้องซี ชั้น 9 ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. : 02-650-1129, 090-018-3250  
E-mail : workabilitythailand@gmail.com